+90 216 326 92 05

HİZMETLERİMİZ

Tasdik ve Denetim Hizmetleri

Open sidebar

Tam Tasdik denetim hizmeti; Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılabilecek doğrudan veya dolaylı bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltmaktadır. Haklarında Tam Tasdik raporu düzenlemiş şirketlerin, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca -ihbar ve özel durumlar hariç- incelenmeyeceği kanunla düzenlenmiş olmakla birlikte, tasdik yaptırmamış şirketlerin uygulama sahalarında öncelikli olarak incelendiği görülmektedir.

Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin özünü oluşturan bu ana hizmet, Anayasa Yüksek Mahkemesi tarafından kamusal bir görev ifa ettiği ifade edilen mesleğin, en önemli unsuru olduğu düşünülmektedir.

Tam Tasdik denetim çalışmalarının kapsamı kısaca; vergi denetimi, vergi hesaplamaları ve raporlama olarak ifade edilmektedir. Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirilen beyannameler ve bunlara ilişkin mali tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca (vergi inceleme elemanlarınca) incelenmiş belge olarak kabul edilmektedirler. yaptıran şirketler inceleme elemanlarınca incelenmiş sayıldıkları için, normal şartlarda (ihbar veya benzeri özel bir neden olmadıkça) tekrar incelemeye tabi tutulmazlar.

Ayrıca; hizmeti, ilgili kanun ve mevzuatlar’dan kaynaklanan hakların kullanılmasında, mükelleflerin bilgilendirilmelerinde ve hak kayıplarının önlenmesinde ayrıcalıklı bir hizmet olarak görülmektedir.

Tam Tasdik yaptıran şirketlerin, AR-GE ve sair kurumlar vergisi indirim ve istisnalarının tasdiki için ayrıca rapor düzenlettirmelerine gerek yoktur. sözleşmesi imzalayan mükellefler, prensip itibariyle herhangi bir sınır söz konusu olmaksızın, YMM Tasdik Raporu ile KDV iadesi alabilirler.

Aktif toplamı ve net satışları belli bir hacimden az olan şirketler beyannamelerini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatmak mecburiyetinde olmalarına karşın, Yeminli Mali Müşavir ile Tam Tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler bu mecburiyetten muaf tutulmakladırlar.

Şirketlerin muhatap olacakları karşıt inceleme talepleri, Yeminli Mali Müşavir ile yapılması halinde Yeminli Mali Müşavirler tarafından “bilgi verme” şeklinde karşılanabilir. Dolayısıyla, Tam Tasdik yaptıran mükellefler bu bilgileri doğrudan vermek külfetinden kurtulabilirler.

Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde mahsup edilemeyen gelir ve kurumlar vergisi stopajının 100.000-TL’ye kadar olan kısmının Tam Tasdik sözleşmesi düzenlemiş Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenecek Tam Tasdik raporuna istinaden iadesi mümkündür.

Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde mahsup edilemeyen gelir ve kurumlar vergisi stopajının 100.000-TL’ye kadar olan kısmının Tam Tasdik sözleşmesi düzenlemiş Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenecek Tam Tasdik raporuna istinaden iadesi mümkündür.

Ayrıca; denetim çalışmaları sırasında tespit edilerek şirket yönetiminin dikkatine sunulan vergi planlama ve vergi hukukundan kaynaklanan hakların da müşteri bilgisine sunulması da tasdik hizmetinin yarattığı önemli bir avantajdır.

Bizimle İletişim Kurun

İletişim bilgilerimizden bizlere her zaman ulaşabilirsiniz.