+90 216 326 92 05

HİZMETLERİMİZ

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Open sidebar

Bağımsız Denetim; finansal tabloların ilgili standartlara uygunluğu ve doğruluğunun makul güvence sağlayacak yeterli kanıtların elde edilmesi amacıyla denetim standartlarına uygun olarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenerek rapora bağlanmasının şirket dışından ve ilgili kurumlar tarafından yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşlarca yapılmasıdır.

Şirket sahipleri ve diğer paydaşların beklentilerini karşılamak; öncelikle şirketin mali tablolarındaki bilgilerinin tam ve doğru olmasıyla başlar. Global ekonomik piyasada, şirket yönetimleri, hissedarlar, çalışanlar, kredi verenler, yatırımcılar ve kamu kurumları için doğru ve güvenilir bilgi ancak finansal tabloların Bağımsız Denetime tabi tutulması ile mümkün olabilmektedir.

Yasal mevzuat bakımındın Bağımsız Denetim kapsamına alınan mükelleflerin, bunu yaptırmamaları durumunda ise mükellef ve yöneticiler önemli yasal yaptırımlarla karşılaşılacaktır.

Bağımsız Denetim kapsamında olup da bunu yaptırmayanlar; bağımsız denetim yaptırmanın sağlayacağı bazı imkanlardan yararlanamayacakları gibi mali tabloları hiç düzenlememiş sayılacaklardır. Bu durum yönetim kurulunun ibra edilmemesi sonucunu doğuracağından; ortakların yasal yollara başvurmaları, kar dağıtamama, sermaye artışı ve azalışı yapamama gibi olumsuz durumlarla karşılaşılmasına sebep olabilecektir. Bağımsız Denetim zorunluluğunun yerine getirilmemesinden dolayı şirketin uğrayacağı zarar ve kayıplardan yönetim kurulu sorumlu olacaktır.

Bizimle İletişim Kurun

İletişim bilgilerimizden bizlere her zaman ulaşabilirsiniz.